Profil verejného obstarávateľa (stroje)

Prehľad uverejnených informácií a dokumentov v profile
v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predmet zákazky Stroje – traktor a kŕmny voz
Postup verejného obstarávania Usmernenie PPA č.8/2017
Predpokl. hodnota zákazky [eur] uvedené v súťažných podkladoch 

 

Názov informácie (dokumentu) Dátum zverejnenia Odkaz
Výzva na predkladanie ponúk (nepovinne) 04.08.2017 Kliknite sem…
Súťažné podklady (nepovinne) 04.08.2017 agrokol@stonline.sk
Technická špecifikácia – Traktor 04.08.2017 Kliknite sem…
Technická špecifikácia – Kŕmny voz 04.08.2017 Kliknite sem…