Rastlinná výroba

Poľnohospodársku výrobu realizujeme na 1100 ha poľnoshospodárskej pôdy. Sme majiteľmi aj vlastnej pôdy, ale poľnohospodársku pôdu si aj prenajímame.

Pestujeme pšenicu, raž, ovos, kukuricu na siláž a zemiaky. Časť našej produkcie ide veľkoodberateľom, ale časť je vyčlenná aj pre maloodberateľov a súkromné osoby.