Predaj z dvora

V súčasnosti je na ekofarmách veľmi obľúbený predaj z dvora ako súčasť pri rozvoji vidieka. My samozrejme tiež nechceme zaostávať v dnešných trendoch a preto predaj z dvora realizujem. O predaji, spôsobe objednávania a sortimente výrobkov, ktoré máme v ponuke sa môžete informovať telefonicky na našich telefónnych číslach.